AUTISMECOACH

Autisme is een pervasieve ontwikkelingsstoornis. Wanneer er sprake is van een vorm van autisme verloopt de informatieverwerking op een andere manier. Personen met een vorm van autisme hebben een andere manier van informatieverwerking in de hersenen. Alle informatie die binnenkomt via de zintuigen: horen, zien, ruiken, voelen en proeven wordt op een andere manier verwerkt.

Vaak is er sprake van een disharmonische ontwikkeling.

Problemen ontstaan of zijn aanwezig bij de :

 • Sociale ontwikkeling
 • Taal ontwikkeling
 • Motorische ontwikkeling
 • Zintuiglijke ontwikkeling
 • Denk ontwikkeling

Deze pervasieve ontwikkelingsstoornis komt vaak voor met andere gedrag, leer- en ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD,ODD, ect.

Het persoonlijke ontwikkelingsklimaat van personen met ASS is te beïnvloeden door:

 • Een effectieve aanpak te ontwerpen en toe te passen
 • Aan te sluiten bij de specifieke ondersteunings-en ontwikkelingsbehoeften

Als Autismecoach begeleid ik kinderen en jongeren met ASS (Autisme Spectrum Stoornis) op het gebied van :

 • Plannen en organiseren
 • Communicatie vaardigheden
 • Ondersteuning bij het aangaan van sociale contacten
 • Psycho-educatie m.b.v. Brain Blocks
 • Beelddenken