Rots & Water training

Sommige kinderen hebben problemen in de omgang met hun leeftijdsgenoten. Ze voelen zich niet geaccepteerd worden gepest, zijn faalangstig ect. Hierdoor zijn ze onzeker, zijn ze gauw boos en voelen zich in hun omgeving onbegrepen. Een Rots en Water training kan kinderen helpen om hier beter mee om te leren gaan. Door het aangeven van grenzen en deze te herkennen bij een ander worden ze weerbaar en staan ze sterker in hun schoenen.

Wat is Rots & Water?

Rots & Water, een psycho fysieke training voor kinderen en jongeren in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, jeugdhulpverlening, jeugddetentie en GGZ.

Deze training is gericht op groepsvorming, weerbaarheid, respect voor elkaar en een stukje zelfverdediging. Doordat de kinderen heel fysiek bezig zijn en ze vervolgens kort reflecteren, op wat er is gebeurd en wat ze hieruit kunnen leren, laat je beide hersenhelften met elkaar samenwerken. Hierdoor kunnen ook minder talige kinderen hun gedachten en gevoelens beter onder woorden brengen en werk je tegelijkertijd aan zelfvertrouwen, zelfreflectie en zelfbeheersing. Dit is samen het fundament waarop je verder kunt bouwen aan veiligheid, assertiviteit en sociale vaardigheden.

Doelstelling

Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Deze doelstelling wordt bereikt door het ondersteunen en bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kind, jongere en jong volwassene (4 – 18+).

Al spelenderwijs en via fysieke oefening worden sociale-communicatie-en confrontatievaardigheden aangeleerd. Spel en fysieke oefening worden voortdurend afgewisseld door momenten van zelfreflectie en gesprek.

Wat leer je?

Je leert het verschil tussen rots en water. Rots staat sterk, is gefocust en kiest voor zichzelf en is niet gevoelig voor groepsdruk. Water is soepel en staat voor verbinding, samenwerking en aandacht voor anderen. Tijdens de Rots en Water trainingen leer je hoe belangrijk het is om allebei deze elementen in je te hebben en wanneer je welke het beste kunt toepassen.

Het gaat tijdens deze training om bewustwording van je eigen kracht en je eigen mogelijkheden. Je ontwikkelt het vermogen om met anderen samen te spelen, te werken en te leven. Je leert grenzen voelen en aangeven, en de grens van een ander te respecteren.

Voor wie is de training?

De training is bedoeld voor jongens en meisjes (7-18 jaar) die problemen ervaren in de omgang met anderen, of voor groepen waarvan wordt verwacht dat ze op een fijne manier met elkaar omgaan en goed kunnen samenwerken (bijvoorbeeld klassen of teams). Rots en water werkt bewezen effectief tegen pestgedrag en bouwt mee aan een sociaal veilig klimaat.

De training kan zowel individueel, in kleine groepjes als in klassen gegeven worden.

Een training bestaat, in principe, uit 8-10 bijeenkomsten.

Informatie Rots & Water training

Ben geïnteresseerd of heb je vragen over deze training?

Herken jij je kind in het bovenstaande of een deel ervan?

Dan is een Rots en Water training waarschijnlijk heel waardevol voor hem of haar.

Neem gerust contact op en vraag naar de mogelijkheden.